VN Želivka

Vodní nádrž Švihov (známá spíše pod názvem vodní nádrž Želivka) je vodárenská nádrž na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. Jedná se o největší vodárenskou nádrž v České republice a ve střední Evropě.

Stavba

Výstavba začala v roce 1965 a byla dokončena roku 1975, zkušební odběry vody však začaly roku 1972. Přehrada je vybudována v říčním kilometru 4,29, nad soutokem Želivky se Sázavou. Přímá zemní hráz dosahuje výšky 58 metrů, délka koruny hráze činí 860 m. Dvě odběrné věže a bezpečnostní šachtový přeliv tvoří sdružený objekt. Od roku 2004 je u nádrže v provozu malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou o instalovaném výkonu 450 kW.

Před nádrží Švihov byla vybudována soustava menších vodních nádrží (Trnávka, Němčice, Sedlice), jejichž účelem je zachytit splaveniny před vodárenskou nádrží.

Přívod do Prahy

Vodní tunel Želivka, který přivádí vodu z nádrže do Prahy a byl dokončen v roce 1972, je jedním z nejdelších tunelů světa s délkou 51 km. Průměr tunelu je 2,6 metru. Zásobuje nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a voda teče samospádem.

Zajímavost

Vodní nádrž protíná mostní konstrukce nedokončené protektorátní dálnice.[5] Zhruba na 77. km dálnice D1 na řece Želivka, která teče do vodní nádrže je unikátní dvojitý most, starý most byl nižší a nevyhovoval požadavkům dopravy (výškou, šířkou a strmými nájezdy), na jeho základech ve větší výšce byla postavena nová mostovka.